Mediateket Pauliskolan: Källkritik Samhällskunskap 2, Komvux

3060

Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och

Samhällskunskap 2. Aktuella utdrag ut kursens centrala innehåll: Tematisk fördjupning i samhällsfrågor. Perspektiv på samhällskunskap 1-2-3 riktar sig till elever på gymnasiets högskoleförberedande program. Några av läromedlets kännetecken: • Lättlästa och konkreta faktatexter med avstamp i elevernas vardag.

  1. Serviceinriktad betyder
  2. Barbro pettersson dod

Samhällskunskap 2, 100p Sh2-kursen erbjuder en fördjupning kring hur samhället fungerar och vuxit fram till dagens samhälle. Områden som behandlas är hur synen på jämställdhet och jämlikhet förändrats över tid, vilka ekonomiska teorier som har använts för att förklara och hantera ekonomiska kriser, EU och nationalismens återkomst. Källkritisk förmåga inom samhällskunskap innebär att kunna tolka, granska och värdera olika typer av information om samhällsfrågor. Analytisk förmåga.

Samhällsvetenskapsprogrammet SA » Jämtlands Gymnasium

Efter avslutad delkurs 1: Idéer om samhället II – Institu-. 5 sep 2018 Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom Samhällskunskap 2 - SAMSAM02, 100 p. Kursen är en  Reader view.

Delkursbeskrivning Samhällskunskap HT19

Sh2-kursen Här ges även möjligheten till fördjupad teoretisk kunskap kopplad till ämnet, där källkritik är ett centralt område. Samhällskunskap II för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2), och arbeta didaktiskt med ett källkritiskt förhållningssätt till nätbaserad information,  4 sep 2013 En grundläggande genomgång av källkritik i samhällskunskap.Vem har skrivit? Hur har författaren fått information?Varför är texten skriven? Publicerad på april 8, 2014 av Föreningen Lärare i Samhällskunskap — 2 kommentarer Ny forskningsöversikt: Kritiskt tänkande och källkritik i undervisningen. Kursen samhällskunskap 2 omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte, är nationalekonomiska teorier, det nutida samhällets utveckling, källkritisk  Perspektiv på samhällskunskap 1-2-3 riktar sig till elever på gymnasiets Tyngdpunkt på frågor som rör digital kompetens, såsom källkritik på internet;  1 nov 2020 InstruktionerDen här övningen består av en källkritisk analys.

Kursen är en  Ind. val. Samhällskunskap 2 Infosök/källkritik/ref.hantering.
Kalmarsundsskolan matsedel

Aktivitet om källkritik för årskurs 4,5,6. Öva på att skilja på fakta och värderingar Logga in här nedan eller prova Clio Samhällskunskap gratis. Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 7-9) Information och kommunikation. Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.

2013-11-06 Kritiskt tänkande i samhällskunskap rymmer olika dimensioner såsom formulerandet av kritiska frågor, källkritik, multiperspektivitet och systemtänkande [16]. Begreppet källkritik har i Sverige använts för att beskriva hur historiker arbetar för att avgöra om historiska påståenden är vetenskapligt användbara för ett bestämt syfte eller ej [17]. Källkritik - att söka och granska källor, UR (programmet är tillgängligt till 30 juni 2021) 3. Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 7-9) Information och kommunikation. Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, I spelet Medier och källkritik kan du totalt få 3 guldmedaljer.
Vad är carrier services

Källkritik samhällskunskap 2

Källkritik samhällskunskap: Källkritik historia: Vilka källor kan du lita på? UPPGIFT 2: Välj en egen film och svara på frågorna nedan. Film. 1. 3.2 Källkritik I det centrala innehållet för årskurs 4-6 i kursplanerna för ämnena svenska och samhällskunskap står det att källkritik ska behandlas i undervisningen: “Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt” (Skolverket, Grundskola F Samhällskunskap Media & källkritik I en demokrati är vi beroende av massmedia för att kunna bilda oss en uppfattning om världens händelser och hur våra valda politiker sköter sig. Det finns många som vill fånga vår uppmärksamhet och påverka oss, både med information och desinformation.

Fråga: Är fett farligt? Länkträffar Kommentar LKällkritik på 5 min. Genomgång (5:37 min) där SO-läraren Stefan Bäcklund förklarar hur man kan tänka källkritiskt. En grundläggande genomgång av källkritik i samhällskunskap.Vem har skrivit?Hur har författaren fått information?Varför är texten skriven? Filmen är hämtad från Lärportalen och finns i modulen Kritisk användning av nätet, del 3: https://larportalen.skolverket.se/#/modul/0-digitalisering/Grundsko Diskussionsfråga 2 – Att utforma undervisning som stärker elevernas kritiska tänkande Se kapitel 3 i översikten. I översikten beskrivs tre huvudsakliga sätt att utforma undervisning i samhällskunskap som syftar till att utveckla elevernas kritiska tänkande.
Fruangen ogonklinik
Samhällskunskap 1a2 - Lidköpings kommun

Vem har gjort filmen? Vem har  Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang. Samhällskunskap åk 7–9. källkritik på nationella proven i SO, samhällskunskap årskurs 6, mellan elever som går I kunskapsöversikten Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket, kapitel 2  delkursen i samhällskunskap är Kenneth Sandelin, universitetsadjunkt och doktorand i Någon del av, eller en hel lektionsaktivitet, måste fokusera på källkritik A: För seminarium 2- 3 gäller: Fördjupa din egen ”lärarkunskap” genom att. Samhällskunskap 2. Kursen ger en fördjupning i statsskick och mänskliga rättigheter.


Kalahari desert

Samhällskunskap 1a2 - Lidköpings kommun

Källkritik Uppgift i Samhällskunskap 2: Hej ungdomar! Jag hoppas att ni har det bra! Idag var det flera av er som vände sig t Källkritik Studieteknik SO-UPPGIFTER 2018 2. Genomgång av sidorna 98-99 Vi arbetar med följande KUNSKAPSKRAV i ämnet Samhällskunskap (Vad du ska kunna samhÄllskunskap – kÄllkritik Skapa en film om till exempel: Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.