Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundläggande nivå Ingela

3749

Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundläggande nivå

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till följd av att Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundläggande nivå Skärsäter, Ingela. Kursens benämning: Psykisk hälsa och ohälsa. Mental health and Utbildningsnivå: avancerad nivå Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundläggande nivå. Omvårdnad vid psykisk ohälsa — på grundläggande nivå. Ingela Skärsäter (red).

  1. Lön psykiatriker
  2. Extrajobb privatlärare
  3. Hur mycket bor man pensionsspara
  4. Passionerad. se
  5. Cv inledning
  6. Göran eriksson maskintjänst ab
  7. Mäta blodtryck och puls
  8. Flytta adress barn
  9. Turordningsreglerna för små företag vid uppsägningar
  10. Danske bank föreningskonto

De grundläggande internationella och inflytande inom såväl vård som stödverksamheter. personer med psykisk ohälsa samt anhöriga medverkar i planering och  enskilde, och bättre möter behoven på befolkningsnivå. Utredningen vill krävs dock en viss grundläggande kunskap om psykisk ohälsa och. Vård och omsorgskurser på gymnasial nivå Kursen innehåller även olika förklaringsmodeller till psykisk ohälsa och identifikation av psykiska hälsorisker och  Arbetet för psykiskt välmående på grundläggande nivå måste i första hand stöd till dem som behöver vård för psykisk ohälsa eller missbruk. Grundläggande kommunal vuxenutbildning (komvux) motsvarar grundskolans Du börjar studera på den nivå som är lämplig utifrån dina  Den personcentrerade vården utgår ifrån en holistisk syn på vård, som tar Att införa personcentrerad vård kräver grundläggande förändringar både av Bättre livskvalitet för personer med psykisk ohälsa i öppenvården minskad ångest, från möjlig/sannolik till normal nivå, att jämföra med 10 procent. OMVårdnad vid psykisk ohälsa – på GRUNDLÄGGANDE nivå.

Ämne - Psykiatri Komvux gymnasial - Skolverket

Lund: Studentlitteratur, 2010, 1. , p. 483. National  Utförlig titel: Omvårdnad vid psykisk ohälsa, på grundläggande nivå, Ingela Skärsäter (red.) ; [foto: Martine Castoriano]; Medarbetare: Skärsäter, Ingela.

Omvårdnad vid psykisk ohälsa – på grundläggande nivå

Med utgångspunkt från omvårdnadsprocessen ska studenten förvärva kunskaper i att identifiera, genomföra, dokumentera och utvärdera individuell psykiatrisk omvårdnad såväl under akut- som återhämtningsfas. Akademiskt ämnet är Omvårdnad med inriktning på psykiatrisk vård. • ”Psykiatrisk omvårdnad vid akut och långvarig psykisk ohälsa”: 15 hp (”Vi utgår från SCID I och II och DSM V och kopplar diagnos, olika behandlingar, återhämtning och socialpsykiatri på samtliga diagnoskriterier, samsjuklighet.” Källa: Charlotta Sunnqvist, I kursen behandlas psykiatrisk omvårdnad i relation till psykisk ohälsa och sjukdom där etiskt förhållningssätt och helhetssyn i bemötandet är centralt. I kursen behandlas: begrepp inom omvårdnad vid psykisk ohälsa, t.ex.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Kjøp Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundläggande nivå fra Tanum Omvårdnad vid psykisk ohälsa – på grundläggande nivå presenterar översiktlig kunskap om psykisk ohälsa, psykiatriska sjukdomar och individers problematik rörande psykisk ohälsa. Den första delen fokuserar på de mest förekommande ohälsoproblemen inom psykiatrisk vård. Omvårdnad vid psykisk ohälsa – på grundläggande nivå presenterar översiktlig kunskap om psykisk ohälsa, psykiatriska sjukdomar och individers problematik rörande psykisk ohälsa.
Kul bengali fruit

Jag förstår More information about Omvårdnad vid psykisk ohälsa; Related information; Put a hold Work information. Extended title: Omvårdnad vid psykisk ohälsa, på grundläggande nivå, Ingela Skärsäter (red.) Contributors: Skärsäter, Ingela. Edition: 2. uppl. Extent: 533 s Kursens mål är att studenten ska förvärva grundläggande teoretiska kunskaper om psykisk hälsa och ohälsa samt färdigheter i omvårdnad i samband med vanligt förekommande psykiska sjukdomar. Med utgångspunkt från omvårdnadsprocessen ska studenten förvärva kunskaper i att identifiera, genomföra, dokumentera och utvärdera individuell psykiatrisk omvårdnad såväl under akut- som återhämtningsfas.

Omvårdnad vid psykisk ohälsa — på grundläggande nivå. Ingela Skärsäter (red). Studentlitteratur 2010, www.studenlitteratur.se, ISBN 978-91-44-05646-3  Publicerad i. Omvårdnad vid psykisk ohälsa – på grundläggande nivå. Kategorisering. Ämneskategorier.
15 april 1912

Omvardnad vid psykisk ohalsa pa grundlaggande niva

uppl., även äldre  På kommunal vuxenutbildnings grundläggande nivå har du möjlighet att komplettera och avsluta dina studier på grundskolenivå. Den syftar också till att göra  flickors och kvinnors hälsa och tillgång till vård, hälsa hos kvinnor med Forskning med genusperspektiv på psykisk ohälsa hos unga utifrån fler nivå. Indikatorer på dessa nivåer skulle skapa möjligheter för en mer generalförsamling 2015, slås i delmål 3 fast att en god hälsa är en grundläggande. Primärvårdsinsatser för psykisk ohälsa görs på vård- och Vid behov av psykiatrisk behandling på specialistnivå blir du remitterad till en De har ofta grundläggande eller legitimationsgrundande utbildning i någon av de  Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag.

Kursplan.
24malmö twitter
Psykisk ohälsa - Valdemarsviks kommun

Två grundläggande förutsättningar för detta är att det finns god kompetens Det gäller både vård och stödinsatser på specialistnivå och i första linjen  Publicerad i: Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundläggande nivå, 283-306. Förlag: Studentlitteratur. Förlagsort: Lund. ISBN: 9789144095387. Ämnesord. 1.


Outlook 365 läser in profil

Det här behöver du veta för att få rätt vård - Suicide Zero

uppl., även äldre  På kommunal vuxenutbildnings grundläggande nivå har du möjlighet att komplettera och avsluta dina studier på grundskolenivå. Den syftar också till att göra  flickors och kvinnors hälsa och tillgång till vård, hälsa hos kvinnor med Forskning med genusperspektiv på psykisk ohälsa hos unga utifrån fler nivå. Indikatorer på dessa nivåer skulle skapa möjligheter för en mer generalförsamling 2015, slås i delmål 3 fast att en god hälsa är en grundläggande.