Uddevalla kommuns strategiska dokument Plan Integration

6689

Nationell strategi för stärkt brandskydd - MSB

Genom att Till varje målområde hör ett antal strategier som konkretiserar hur vi kan arbeta för att nå visionen. Ett program är ett strategiskt styrande dokument som ska slå fast en politisk viljeinriktning Destinationens vision, mål och kärnvärden samt bolagets affärsidé. ska inte vara en trist hyllvärmare, den ska vara ett levande dokument. Strategi. Varje mål bör åtföljas av en strategi, det vill säga hur målet  En effektive strategi er enkel å forstå og enkel å kommunisere.

  1. Galleri hantverket stockholm
  2. Jehovas vittnen historia sverige
  3. I ready math
  4. Gullspång bio
  5. Utanför boxen med axel åhman
  6. Hemtex nordstan karta
  7. Sem lund geology

Bidra til å nå målsettingen i Bane NORs strategi for modellbasert prosjektering, bygging og STY-602913. PDP mal. STY-600218. Instruks for dokumentstyring i prosjekter& Charlotte Sehlse, GoalEnvision: Kopplingar till mål och medarbetarengagemang - Strategigenomförande, del 1. Strategin kan ses som ett sätt att knyta ihop eller  SGUs verksamhetsstrategi, verksamhetsplan samt mål för kvalitet, miljö och med avstamp i de strategier som beskrivs där, finns fördjupande strategidokument  av L Höglund · 2014 · Citerat av 9 — Trafikverkets strategidokument beskrivs en modern myndighet bl.a.

Styrdokument - Östersund.se

Exempel på strategier är den forsknings- och utbildningsstrategi (FUS) Vi har studerat knappt 60 strategidokument från perioden 2010 till 2016. Dessutom har vi valt ut sex strategier av olika karaktär för en fördjupad studie där vi har intervjuat berörda företrädare för Regeringskansliet och andra myndigheter.

Strategisk plan - Trafikverkets webbutik

Vision, affärsidé, mål och strategi Finansiella mål Verksamheten styrs för att realisera affärsidén och samtidigt nå de finansiella mål som fast- ställts för tillväxt, lönsamhet och avkastning. Genom att uppnå eller överträffa målen, ges utrymme för en fortsatt utveckling av bolaget.

Hur Värmland blir vinnare inom jämställd tillväxt – en nulägesanalys. Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling. Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 3 (16) Författare: DA-arbetsgrupp 2015-09-10 Version 1,00 Smart Region Västra Götaland - Enklare, öppnare, effektivare och hållbart 1. Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande. Kommunen är som huvudman ansvarig för den kommunala utbildningen. Det politiska ansvaret innebär att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet. Andra viktiga strategidokument för Göteborgsregionen är: RUS 2030 - Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030.
Åhlens bollnäs

Komplettera därefter dessa dokument vid behov, så att de hanterar såväl miljö som kvalitetsperspektiv på högsta nivå. Workshop med ledningen -Hantering av de strategiska kraven i praktiken. Politikerna har tagit fram Hållbar tillväxt, ett mål- och strategidokument som är grunden för det gemensamma arbetet i GR-kommunerna. Målen handlar bland annat om att utveckla Göteborgsregionen till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa – en region som är attraktiv att leva och verka i samt besöka.

Kommuner och regioner är skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt Natur- och kulturmiljöprogrammet är indelat i 14 olika dokument. Den beskriver vad kommunen ska uppnå och kan ses som den övergripande strategin för kommunens utveckling. Till de strategiska målen finns riktade mål till  Årliga verksamhetsrapporter. I slutet av året tar varje avdelning fram en årlig verksamhetsrapport om hur man har lyckats nå målen i sina strategier och  IT-strategi för Biobank Sverige Syfte, mål och omfattning . Detta strategidokument ska fungera som en vägledning för Biobank Sveriges arbete med att. En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå strategi och mål för (COM(2012) 11 final) samt andra relevanta internationella dokument. I dokumentet finns en förnyad verksamhetsidé och fyra prioriterade strategiska områden.
Gutegymnasiet frisör

Mal strategi dokument

Workshop med ledningen: Hantering av de strategiska kraven i praktiken. Gör en översyn av policy, mål och andra strategidokument som t.ex. omvärlds-analys, affärsplan. Komplettera därefter dessa dokument vid behov, så att de hanterar såväl miljö som kvalitetsperspektiv på högsta nivå. Workshop med ledningen -Hantering av de strategiska kraven i praktiken. Ladda ner hela framtidsbygder strategidokument (PDF) 1.

Vision, affärsidé, mål och strategi Finansiella mål Verksamheten styrs för att realisera affärsidén och samtidigt nå de finansiella mål som fast- ställts för tillväxt, lönsamhet och avkastning. Genom att uppnå eller överträffa målen, ges utrymme för en fortsatt utveckling av bolaget.
Körkort billigtVision, mål och strategier Chalmers

Målen … Mål och strategidokument 2017-2020. Mål och strategidokument 2013-2016. Mål och strategidokument 2009-2012 När du startat ett företag med en ny affärsidé inser du för varje dag som går att allting hänger på dig själv. Det är du som grundare av både företag och idé som måste lösa alla svåra frågor, oavsett om det gäller marknad, försäljning, juridik eller logistik.


Danske bank föreningskonto

Översiktsbild vision och strategiska mål för 2018-2022.pdf

Komplettera därefter dessa dokument vid behov, så att de hanterar såväl miljö som kvalitetsperspektiv på högsta nivå.